Compact Laminat

Compact Laminat; ?ok say?da craft ka??d?n?n fenol re?inesine yüksek ?s? (150°C) ve bas?n? (100 bar kg/cm2) alt?nda doyurularak, yüzeyi melamin re?inesi emprenye edilmi? dekor ka??d?n?n tabaka olu?turmas? ile elde edilen cephe giydirme levhalard?r. Compact Laminat cephe kaplama sistemi ile giydirilmi? binalarda, bina yüzeyi ile kaplama tam olarak ayr?ld???ndan, max. düzeyde havaland?rma sa?land??? gibi, rutubet, ?s? kayb? ve ?s? farkl?l?klar? da ?nlenmi? olur. Geni? renk ve desen se?ene?i ile metal ve kompozit türevi di?er giydirme cephe levhalar?na oranla daha esnek ve yarat?c? ??zümler sunmaktad?r.

Compact Laminant Panel ?zellikleri

 • UV ???nlar?na kar?? dayan?kl?l?k
 • Atmosfer ko?ullar?na dayan?kl?l?k
 • Yang?na kar?? dayan?kl?l?k
 • Darbe, ?izilme gibi etkilere kar?? fiziksel dayan?kl?l?k
 • Asit ya?muru, hava kirlili?i gibi etkilre kar?? kimyasal dayan?kl?l?k
 • Renk ve desen zenginli?i
 • Bak?m ve onar?m kolayl???
 • ISO 9001 kalite sistemi
 • Sa?l??a zararl? madde i?ermemesi
 • Estetik bir g?rüntü elde etme imkan? vermesi
 • Ekonomiklik
 • ?leri teknoloji
 • Compact Laminant Uygulama Alanlar?
 • D?? ve ?? Cephe Kaplamalar?
 • Balkon Kaplamalar?
 • Spor Alanlar? Donan?m?
 • Oyun Alanlar? Donan?m?
 • T?bbi Mekanlar
 • Cubicle Sistemleri
 • Lavabo Tezgahlar

 Compact Laminat Modelleri

abanoz

Abanoz

acik-armut

A??k Armut

akaju

Akaju

akcaagac

Ak?a A?a?

bordo-kusgozu

Bordo Ku?g?zü

 disi-budak

Di?i Budak

 dogu-kayin

Do?u Kay?n

 freeze-ceviz

Freeze Ceviz

 freeze-mese

Freeze Me?e

 hus

Hu?

 italyan-cevizi

?talyan Cevizi

 kiraz

Kiraz

 kok

K?k

 koyu-kiraz

Koyu Kiraz

 maun

Maun

 ofis-ceviz

Ofis Ceviz

 oksford-kiraz

Oksford Kiraz

 siyah-kiraz

Siyah Kiraz

 wenge

Wenge

 yesil-kiraz

Ye?il Kiraz

江苏快3一定牛