Compact Lamine

Compact lamine paneller a?a? lifleri ve kraft ka??d?n?n termostatik i?lemlerden ge?irilip, yüksek s?cakl?k ve yüksek bas?n? alt?nda, bir araya getirilmesiyle üretilen, yüksek yo?unluklu ah?ap panellerdir. Genellikle metal ya da ah?ap bir konstrüksiyon üzerine, ?e?itli y?ntemlerle giydirilir. B?ylece hem dekoratif bir biti?, hem de ya?mur k?r?c? g?revini g?rür. Yüzeyi %100 ah?aptan, tüm atmosferik olaylara (gün?????, ya?mur, rüzgar, kar vb) kar?? dayan?ml? olacak ?ekilde, üretilmi?tir.Panel kal?nl?klar? 3 mm, 6 mm, 8 mm , 10 mm, 12 mm, 14 mm, 18 mm, 20 mm ve 22 mm’dir.


Compact Lamine Panel ?zellikleri

 • UV ???nlar?na kar?? dayan?kl?l?k
 • Atmosfer ko?ullar?na dayan?kl?l?k
 • Yang?na kar?? dayan?kl?l?k
 • Darbe, ?izilme gibi etkilere kar?? fiziksel dayan?kl?l?k
 • Asit ya?muru, hava kirlili?i gibi etkilre kar?? kimyasal dayan?kl?l?k
 • Renk ve desen zenginli?i
 • Bak?m ve onar?m kolayl???
 • ISO 9001 kalite sistemi
 • Sa?l??a zararl? madde i?ermemesi
 • Estetik bir g?rüntü elde etme imkan? vermesi
 • Ekonomiklik
 • ?leri teknoloji


Compact Lamine Modelleri
rubiantracoppergoldonixquartzrubi

江苏快3一定牛