Ekobord

Ekobord, ?evre, insan sa?l??? ve do?a dostu malzemeler kullan?larak üretilen lif takviyeli yeni nesil levhad?r. D?? cephelerden i? mekanlara uzanan geni? bir kullan?m alan?na sahiptir. Her türlü iklim ko?uluna uyum g?sterecek ?ekilde üretilir. Farkl? renk ve dokular?yla her tasar?ma kolayl?kla e?lik eder, ?evrenize bak?n, Ekobord’le geli?tirin, güzelle?tirin.

Ekobord fibercement levhalar, düz ve pek ?ok desen se?ene?i ile üretilmektedir. Ekobord levhalar?n dayan?mlar? her türlü i? ve d?? ortam etkisine kar?? koyabilecek seviyededir. Ayr?ca tüm ürünler (düz ve desenli) astar boyal? ve astar boya ile birlikte son kat boyal? olarak da mü?teriye sunulmaktad?r. üretim hatt?na entegre edilen kesme hatt? ile birlikte standart ebatlar?n yan?nda tüm ürünler ?zel ebatl? olarak da üretilebilmektedir.

mono wood stone line plaster
江苏快3一定牛