FiberCement Board

FiberCement Floor (Zemin)floor
?e?itli ticari binalar?n, al?? veri? merkezlerinin,sat?? ma?azalar?n?n, endüstriyel binalar?n, ?iftliklerin ,fabrikalar?n ve bir?ok yap?n?n zemin alt kaplamalar?nda kullan?lan plywood malzemeye alternatif olarak kullan?lmaktad?r.Ekobord fibercement ürünler yap?lar?n her a?amas?nda güvenle kullan?labilir.
(Kare kesimli Kenar)
Zemin kaplamas? alt?na uygulama Yükseltilmi? zemin uygulamas?

 


 

 

FiberCement Wall (Duvar)wall
Di?er düz levhalar ile k?yasland???nda, etkili mukavemet ve suya / neme kar?? dayan?kl?l?k gibi mükemmel ?zellikleri olan fibre-cement levhalar , duvar kaplama, duvar b?lmeleme i?leri i?in,konutlarda, ticari,endüstriyel binalarda, ?zellikle h?zl? in?aat?n gerekli oldu?u yerlerde,okullar ,hastaneler gibi temizlik ve hijyenin büyük ?nem ta??d??? yerlerde, dekoratif duvar kaplama gibi uygulamalar a??s?ndan mükemmel bir se?im haline getirmektedir.Ayr?ca ta? desenli ve di?er dekoratif desenli plakalar i? dekorasyonda ve d?? cephede kullan?lmaktad?r.?zellikle i? mekan kaplamalar?nda kenarlar? pahl? olan paneller kullan?lmaktad?r.
Ebat (cmxcm) Kal?nl?k (mm.)
Kare kesimli Kenar Pahl? Kenar Dekor paneli 

FiberCement Deco Board (Dekoratif Panel)deco
FiberCement dekoratif paneller yap?lara estetik katar, de?erini artt?r?r.

江苏快3一定牛