Kompozit Panel

Zerafet ve uyumun bulu?mas?nda en güvenilir partner?n?z olan Naturalbond bünyesinde ?al??an mimar ve mühendisler, ekonomik fakt?rleri de g?z ?nünde bulundurarak fikirlerini ve ??züm ?nerilerini en iyiyi sunmak amac?yla sizlerle payla?maktad?r.

Prestijli ?al??malar?n vazge?ilmez yap? eleman? Naturalbond, tüm i?yerlerinizde hep bir ad?m ?nde olman?z? hedeflemektedir. Oteller, i? merkezleri, kongre ve sinema salonlar?, tiyatrolar, kültür merkezleri, müzeler vb. ?nemli mimari yap?larda Naturalbond'un kullan?m? ile, 21.yüzy?l yap? teknolojisine yak???r g?z dolduran yap?lar tasarlanabilmektedir.

Metalik Seri

acik-bronz

A??k Bronz

altin-sarisi

Alt?n Sar?s?

azul-mavisi

Azul Mavisi

bakir

Bak?r

metalik-acik-bronz

Metalik A??k

Bronz

metalik-koyu-gri

Metalik Koyu Gri

metalik-silver

Metalik Silver

parlak-metalik-silver

Parlak Metalik

Silver


 

Solid Seri

acik-kahverengi

A??k

Kahverengi

 beyaz

Beyaz

 bordo

Bordo

 celik-mavi

?elik Mavi

 erika

Erika

 fransiz-beyazi

Frans?z Beyaz?

granit-gri

Granit Gri 

inci-beyazi

?nci Beyaz? 

 ivory-bej

Ivory Bej

 kirmizi

K?rm?z?

 koyu-kirmizi

Koyu K?rm?z?

 krem-beyazi

Krem Beyaz?

 platin-gri

Platin Gri

 ral-1019

Ral 1019

 sari

Sar?

 signal-kirmizi

Signal K?rm?z?

siyah

Siyah

toprak-kahve

Toprak Kahve

turuncu

Turuncu

ultra-marine-mavi

Ultra Marine

Mavi

yesil-gri

Ye?il Gri

yosun-yesili

Yosun Ye?ili

   

 

 Prestij Seri

acik-altin-mese

A??k Alt?n

Me?e

brush-bronz

Brush Bronz

brush-mat

Brush Mat

eff-4

Eff-4

eff-35

Eff-35

eff-40

Eff-40

eff-42

Eff-42

eff-47

Eff-47

ince-altin-mese

?nce Alt?n

Me?e

ince-ceviz

?nce Ceviz

kalin-altin-mese

Kal?n Alt?n

Me?e

kalin-maun

Kal?n Maun

siyah-metalik-parlak-mavi

Siyah Metalik

Parlak Mavi

siyah-metalik

Siyah Metalik

   

 

 

Estetik ve pürüssüz yap?s? sayesinde ??k bir g?rünüm sa?lar.
Kullan?m? kolayd?r. Tercihe ba?l? olarak levhaya istenilen ?eklin verilmesi ve levhan?n istenilen ebatlara getirilmesi mümkündür.
?e?itli renk ve boyutlarda temin edilebilmektedir.
Dayan?kl?d?r. Mukavim, hafif, rijit bir malzemedir.
Koruyucudur. Hava etkilerine dayan?m? sayesinde kaplad??? alan? korur.
Is? ve ses iletim katsay?s? dü?üktür.
Ekonomiktir. Uygun fiyata tam koruma sa?lar.
?evre dostudur. %100 geri d?nü?ümü olan, ekolojik olarak zarars?z bir üründür.
??leme kolayl???, farkl? renk alternatifleri ve mukavemeti sayesinde yarat?c?l???n?z? diledi?iniz gibi kullanman?z? sa?lar.
Uygulamada en iyi sonucu verir.

Kompozit Paneller sosyal ya?ant?m?z?n mekansal s?n?rlay?c?s? mimari yap?lar?n tasar?m?nda kullan?lan, estetik, ??k g?rünümlü, pürüzsüz, ?a?da? bir yap? malzemesidir. Olduk?a geni? bir kullan?m alan? olan Naturalbond, renk ?e?idi ve bütünlü?ü, hava etkilerine dayan?m?, kolay ?ekil verilebilirli?i, ?s? ve ses tutucu ?zelli?i sayesinde di?er yap? malzemelerine g?re daha üstündür. Ayn? zamanda ?evre dostu olan Naturalbond, mukavim yap?s? sayesinde di?er yap? malzemelerine oranla daha geni? a??kl?klarda rahat?a kullan?labilmektedir. Dü?ük maliyetle yüksek verim avantaj?, Kompozit Panel'i vazge?ilmez k?lmaktad?r.

Kompozit Panel'in kullan?m alanlar?;
Mimari cephe kaplamada, spandrel panellerde, i? dekorasyonda, tavanlarda, kap? panellerinde, b?lme sistemlerinde, üst ge?itlerde, tünellerde, asans?rlerde, galerilerde, sergileme eleman? b?lücü duvarlarda, reklam panolar?nda, bankalarda, fuar standlar?nda, benzin istasyonlar?nda, ticari ara?larda, mobilya sekt?ründe, hava alanlar?nda koruyucu kaplama malzemesi olarak kullan?lmaktad?r.

Naturalbond standart olarak et kal?nl??? 0.5 mm olan iki alüminyum levha ve bu iki levha aras?nda 3 mm polietilen (ldpe) den olu?maktad?r. Ayr?ca de?i?ik uygulama alanlar?, kullan?m yeri farkl?l???na ve farkl? taleplere g?re toplam 4 mm yerine 2,5 mm ile 6 mm toplam kal?nl?klarda da talebe g?re üretim yapmaktay?z.

 
Alüminyum Levha : Her iki yüzeyde 0,5 mm kal?nl?kta alüminyum
Ara Malzeme : 3 mm dü?ük yo?unluklu polietilen (Idpe)
D?? Yüzey : Pvdf (25 mikron) - Kynar 500 noyal?
?? Yüzey : Servis boyas? (Polyester Bazl? - 5 mikron)
 
 
?ekme Mukavemeti (Rm) : 186 MPa (min 130 MPa)
Akma Mukavemeti (Rp 0.2) : 148 MPa (min 90 MPa)
Yüzde Uzama (A50%) : 6.8 (min 5)
Elastisite Modülü : 70000 MPa
     
 
Kompozit Panel Kal?nl??? : 2,5 mm - 6 mm
Kompozit Panel Geni?li?i : 1020 mm, 1250 mm
Maksimum üretim Boyu : 6000 mm
Standart üretim Boylar? : 1020 mm * 3200 mm
1250 mm * 3200 mm
 
 
Kompozit Panel Kal?nl??? : ± 0.2 mm
Kompozit Panel Geni?li?i : - 0 mm / + 2.0 mm
Kompozit Panel Boyu : - 0 mm / + 4.0 mm
Diyagonal Fark : max. 3.0 mm
Do?rusall?k (Ende ve Boyda) : ± 0.2 mm
     
 
Panel Boyu : < 1500 mm max 5 mm
Panel Boyu : 1500 mm - 3000 mm max 7 mm
Panel Boyu : > 3000 m max 10 mm
 
 
Kal?nl?k : 3 mm 4,5 kg / m2
Kal?nl?k : 4 mm 5,5 kg / m2
Kal?nl?k : 6 mm 7,3 kg / m2
江苏快3一定牛